Zaznacz stronę

DR WOJCIECH KRÓL
TŁUMACZ KONFERENCYJNY – PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TŁUMACZENIA USTNE

Oferuję profesjonalne tłumaczenia ustne – symultaniczne, konsekutywne, szeptane i przysięgłe – z języka niemieckiego na polski i odwrotnie. Specjalizuję się w tłumaczeniach symultanicznych realizowanych podczas międzynarodowych konferencji, wielojęzycznych kongresów, szkoleń oraz spotkań z udziałem zagranicznych gości. Ten typ tłumaczenia wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń technicznych i udziału drugiego tłumacza, którego dobieram do współpracy w zależności od tematyki wydarzenia. Świadczę usługi na terenie całej Polski, a także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Belgii (Bruksela).

OBSŁUGA TŁUMACZENIOWA

Zapewniam organizatorom imprez kompleksową obsługę tłumaczeniową, polegającą z jednej strony na skompletowaniu zespołu tłumaczy rożnych języków obcych (specjalizujących się w tematyce danego wydarzenia), a z drugiej strony na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z obsługą: kabin dla tłumaczy, odbiorników ze słuchawkami, multifonów, mikrofonów przenośnych oraz systemów nagłaśniania pomieszczeń. Urządzenia te są w pełni mobilne, można je stosować we wszystkich lokalizacjach (także plenerowych) zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

NAUCZANIE TECHNIK TRANSLATORSKICH

Zapraszam na indywidualne i grupowe zajęcia praktyczne z doskonalenia kompetencji tłumaczenia ustnego i pisemnego w kombinacji językowej polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej. Oferta skierowana jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu tłumacza, planujących zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak i osób na co dzień już pracujących w środowisku międzynarodowym. Jako długoletni praktyk i wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym zapewniam wysoką skuteczność nauczania. Zakres, długość trwania kursu oraz terminy spotkań dostosowuję do indywidualnych potrzeb klienta.

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Realizuję programy doskonalenia praktycznej znajomości języka niemieckiego. Pomagam w zdobyciu umiejętności swobodnej konwersacji, pisania i rozumienia tekstów, w tym praktycznego używania języka specjalistycznego np. prawniczego, medycznego czy technicznego. Przygotowuję do podjęcia pracy lub nauki za granicą, wyjazdu na stypendium lub konferencję naukową, prowadzenia wystąpień publicznych oraz zdania egzaminu z języka niemieckiego. Zajęcia odbywają się w mojej siedzibie w Poznaniu przy ul. Firlika 30 L, w miejscu pracy lub zamieszkania klienta albo w trybie on-line (np. na Skypie lub platformie e-learningowej).

O MNIE

Od 27 lat działam aktywnie na rynku jako tłumacz języka niemieckiego. Specjalizuję się̨ w tłumaczeniach ustnych. Pracuję na zlecenie polskich i niemieckich klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Do moich zleceniodawców należą m.in.: koncerny międzynarodowe, firmy, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, uczelnie, placówki naukowe, sądy, prokuratura i policja. Mam przyjemność ułatwiać komunikację wybitnym postaciom życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego z Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Obsługuję wydarzenia jednorazowe, długotrwałe projekty i imprezy cykliczne.

Jestem absolwentem filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystą uniwersytetów niemieckich m.in. w Tybindze, Frankfurcie nad Menem i Moguncji. Przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Instytucie Filologii Germańskiej UAM, Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM, Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Języków Obcych. W roku 1997 obroniłem doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, od roku 1999 zarządzam firmą „Biuro Tłumaczeń dr Wojciech Król”, a od 2001 roku posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.

Gruntowna wiedza o aspektach gospodarczych, politycznych i kulturalnych krajów niemieckiego obszaru językowego, wieloletnia praktyka tłumacza i kompetencje dydaktyczne pozwalają mi na skuteczne ułatwianie porozumienia między różnymi grupami interesariuszy oraz efektywne rozwijanie znajomości języka niemieckiego moich słuchaczy. Każdy klient jest dla mnie ważny, każdym kolejnym zleceniem poszerzam zakres kompetencji zawodowych.

ZAUFALI MI

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

Biuro Tłumaczeń dr Wojciech Król
ul. Firlika 30 L, 60-692 Poznań, Polen
Tel.: +48 601 53 54 89
mail: biuro[at]wojciechkrol.pl